Kahramanmaras solar gunes enerji paneli firat solar gunes enerji sistemleri gunes enerji kahramanmaras gunes enerji k.maras gunes enerjisi sistem
Firma Profili

Fýrat Solar Olarak, 5000 m² kapalý alaný olan fabrikamýzda, kurulduðu günden itibaren oluþturulan Ar-Ge Departmaný ile, yapýlan çalýþmalar sonucunda, son teknoloji makine ekipmanlar, oluþturulan teknik altyapý ve deneyimli kadrosu ile gerçek kalite, saðlam ürün misyonu ile üretimlerine aralýksýz devam etmektedir. 

2013 Yýlýnýn baþýndan bu yana elektrik üreten solar paneller üzerine yapýlan çalýþmalar sonucunda faaliyetlerine baþlamýþtýr. Sürekli artan pazar payýmýzda, þartsýz ve koþulsuz daima müþteri memnuniyetini vizyon edinmiþ olan firmamýz ayný hassasiyetle yoluna devam etmektedir. 

Fýrat Solar, Bölgemizde 20 yýlý aþkýn süredir termal ýsý sistemleri üzerine faaliyet göstermekte olan FIRAT GÜNEÞ ENERJÝ'nin grup kuruluþudur.

FIRAT SOLAR OLARAK BÝZ, GÜNEÞ PANELÝ VE BÝOGAZ TESÝLERÝ ÝÇÝN:

*Proje Geliþtirme

*Proje Tasarýmý

*Yatýrým Finansý

*Tesis Ýnþaatý

*Uygulama

TÜM PROJELERÝNÝZ ÝÇÝN:

*Teknik çalýþmalar konusunda uzman Mühendis kadrosu

*Gerekli olan Hibe ve kredi desteði için Finans kadrosu

*Tüm altyapý ve üst yapý uygulamalarý için Teknik kadrosu ile FIRAT SOLAR Olarak, daima yanýnýzdayýz...


 
Ürün Kategorileri
Fotovoltaik Modüller
On-Grid İnvertörler
Off-Grid İnvertörler
Aküler
Solar Şarj Kontrol Cihazları
Power Pack
LORENTZ Solar Su Pompaları
Akıllı Sulama Kutuları
Solar İzleme Cihazları
Altyapı-Montaj Ekipmanları
Bağlantı Konnektörleri
Kablolar

Bizden Haberler
06-11-2014
Fırat Solar Kafum Tarım Fuarında devamı...Döviz Kurları
Kahramanmaraş web tasarımı